eljardi.cat
  explicació del producte Happy-Plants
eljardi.cat
La gelatina de Happy Plants que comentava l'Anna en el truc que ens va fer arribar és una mescla d'aigua i nutrients d'alliberació lenta. Aquesta gelatina sol durar al voltant de 30 dies i va molt bé en oficines, durant les vacances, a casa...

En entrar en contacte amb la planta, la gelatina es va desfent paulatinament. Independentment de la temperatura o la humitat, Happy Plants rega les plantes amb aigua i amb nutrients durant un mes seguit. Te'n pots oblidar fins al cap d'un mes! Es pot comprar en grans superfícies, benzineres, hivernacles, centres de jardineria... Podeu trobar més informació al web de Happy Plants.www.happy-plants.com